กรมอุตุฯ เตือน ฉ.2 "พายุดีเปรสชัน" ฝนถล่มเหนือ-กลาง-ตอ.-ใต้ 11-15 พ.ค.

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่อง "พายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอล" ฉบับที่ 2 ระบุว่า พายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 10.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 88.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล…