อานิสงส์ 20 บาทตลอดสาย! ผู้โดยสารสายสีแดงทำนิวไฮ ทะลุ 3.1 หมื่นคน

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 2566 ซึ่งเป็นวันศุกร์ก่อนหยุดต่อเนื่อง 3 วัน เนื่องในวันปิยมหาราช หลังจากมีนโยบายอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการสายสีแดงสูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการ โดยมีผู้ใช้บริการระบบรางรวม 1,645,567 คน-เที่ยว ประกอบด้วย 1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการเดินรถไฟ 213 ขบวน มีผู้ใช้บริการรวม 82,358 คน-เที่ยว แบ่งเป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 31,125 คน-เที่ยว และขบวนรถเชิงสังคม 51,233 คน-เที่ยว

และ 2. รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,563,209 คน-เที่ยว ประกอบด้วย รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ให้บริการ 214 เที่ยววิ่ง 74,388 คน-เที่ยว, รถไฟฟ้าสายสีแดง ให้บริการ 294 เที่ยววิ่ง 31,457 คน-เที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลใช้บริการสายสีแดงฟรี 139 คน-เที่ยว) สูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง (นิวไฮ), รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ให้บริการ 319 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม 3 เที่ยววิ่ง) 75,056 คน-เที่ยว, รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ให้บริการ 486 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม 23 เที่ยววิ่ง) 519,919 คน-เที่ยวคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สายสุขุมวิทและสายสีลม) ให้บริการ 1,264 เที่ยววิ่ง 815,028 คน-เที่ยว, รถไฟฟ้า BTS สายสีทอง ให้บริการ 219 เที่ยววิ่ง จำนวน 6,631 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าสายสีเหลืองให้บริการ 276 เที่ยววิ่ง 40,730 คน-เที่ยว อย่างไรก็ตามจากข้อมูลข้างต้น พบว่า ภายหลังจากดำเนินการตามนโยบายอัตราค่าโดยสารสายสีแดงและสายม่วงสูงสุด 20 บาทแบบตลอดทั้งวัน โดยเมื่อวันที่ 20 ต.ค.66 มีประชาชนมาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง 31,457คน-เที่ยว มากสุดตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง (นิวไฮ) เพิ่มมากขึ้น 5,273 หรือ 20.14% เมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 6 ต.ค.66 ซึ่งมีผู้ใช้บริการสายสีแดง 26,184 คน-เที่ยว(รวมทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 171 คน-เที่ยว)คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายพิเชฐ กล่าวอีกว่า ส่วนรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) มีผู้ใช้บริการ 75,056 คน-เที่ยวเพิ่มขึ้น 3,775 คน-เที่ยวหรือเพิ่มขึ้น  5.30% เมื่อเทียบกับวันที่  6ต.ค.66 ซึ่งมีผู้ใช้บริการสายสีม่วง 71,281 คน-เที่ยวนอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 519,919 คน-เที่ยว เพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 ต.ค.66 จำนวน 34,390 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้น  7.08% โดยวันที่ 6 ต.ค.66 มีผู้โดยสารใช้บริการ 485,529 คน-เที่ยว) เนื่องจากมีสถานีเชื่อมต่อกับสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) ที่สถานีเตาปูน ทั้งนี้ ขร. ได้ติดตามปริมาณผู้โดยสารระบบรางประจำวันอย่างต่อเนื่อง โดยจะประเมินผลหลังปรับอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทตลอดสายสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดง และรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม ครบ 1 เดือน และรอบ 3 เดือนต่อไป.

You May Also Like

More From Author