“พาณิชย์” โชว์ผลงาน “อมก๋อย โมเดล” ดันราคา “ลองกอง” พุ่งสูง ตั้งแต่ต้นจนปิดท้ายฤดูกาล

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงผลการดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2565 โดยใช้ “อมก๋อย โมเดล” ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ว่า กรมฯได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ และสุโขทัย โดยดึงผู้รับซื้อ 9 ราย ได้แก่ ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก 5 ราย ผู้ประกอบการ 4 ราย มาทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน (MOU) ในการซื้อขายลองกอง กับกลุ่มเกษตรกรจาก จ.อุตรดิตถ์ 13 กลุ่ม จ.สุโขทัย 2 กลุ่ม ปริมาณรวม 7,500 ตัน ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลผลิต เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่เกษตรกรว่าจะสามารถขายได้ในราคาที่ได้ตกลงกันไว้

ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทย ซึ่งเป็นตลาดในความส่งเสริมของกรมฯ ประกอบด้วย ตลาดเสนีย์ฟู้ด ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต ตลาดถนอมมิตร ตลาดบางใหญ่ ตลาดบางขุนศรี ตลาดอ่อนนุช ตลาดมีนบุรี ตลาดเยสบางพลี ตลาดใหม่สำโรง ตลาดยอดพิมาน และตลาดบวรร่มเกล้า ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตลองกองออกสู่ตลาดตลอดฤดูกาล ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผลผลิตระบายจากแหล่งผลิตออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นคำพูดจาก สล็อตทดลองเล่นฟรี

“ผลจากการช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต และปัจจุบันเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิต ส่งผลให้ราคาซื้อขายอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยราคาเกรดส่งออกปีนี้อยู่ที่ 40–45 บาท/กิโลกรัม (กก.) สูงกว่าปีที่แล้วที่ 19-25 บาท/กก. หรือเพิ่มขึ้น 93% เกรดคละอยู่ที่ 24–28 บาท/กก. สูงกว่าปีที่แล้วที่ 13-15 บาท/กก. หรือเพิ่มขึ้น 86% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก และอมก๋อยโมเดลที่เป็นนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประสบความสำเร็จและแก้ไขปัญหาให้กับลองกองได้เป็นอย่างดี จนทำให้ราคาปีนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามาก และช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีโอกาสในการกระจายผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์” นายอุดมกล่าว

ก่อนหน้านี้ นายจุรินทร์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565 โดยตลอดปีการผลิต 2565 ได้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต รวม 483,000 ตัน ประกอบด้วยการรับซื้อภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2565 ปริมาณ 237,000 ตัน เช่น การใช้อมก๋อย โมเดล เพื่อช่วยหาตลาดให้กับเกษตรกรเป็นการล่วงหน้า การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการกระจายออกนอกแหล่งผลิต 3 บาท/กก. การผลักดันการส่งออก การใช้รถเร่จำหน่ายผลไม้ การจัดพื้นที่ขาย ณ ห้างท้องถิ่น ปั๊มน้ำมัน ห้างค้าส่ง–ค้าปลีก การจัดกิจกรรมพาณิชย์ Fruit festival 2022 เพื่อช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ และการรับซื้อภายใต้มาตรการเสริม ปริมาณ 246,000 ตัน เช่น เปิดจุดจำหน่ายผลไม้เพิ่มเติม การส่งเสริมการแปรรูปทุเรียนสดเป็นทุเรียนแช่เยือกแข็ง และลำไยแปรรูปส่งออกไปยังต่างประเทศ มีผลจากการดำเนินงานตลอดปี 2565 ส่งผลให้ราคาผลไม้ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกชนิดคำพูดจาก เว็บปั่นสล็อต

You May Also Like

More From Author